“SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

25 maja 2021

USŁUGI GASTRONOMICZNE TOMASZ ZALEWSKI
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem realizacji projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID19 oraz
pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich znalazł się przedsiębiorca na skutek pandemii.
Numer umowy UDG-SPE.01.2020/150

Całkowity koszt realizacji projektu – 36 900,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 28 500,00 PLN

Realizacja: Jacek Kwiatkowski i Jakub Kowalczyk © 2016 ALL RIGHTS RESERVED